Tại sao lại là Yolllo?

Some of the benefits that we provide inside of the Yolllo membership include:

  • Các chương trình đào tạo và phát triển độc quyền của Vividly bao gồm các chủ đề quan trọng như: doanh nhân lãnh đạo tiếp thị bán hàng tài chính cá nhân truyền thông tư duy trí tuệ cảm xúc, v.v.

  • Nền tảng mạng xã hội Yolllo

  • Dashboard Yolllo (một văn phòng ảo an toàn)

  • Ứng dụng Yolllo CRM độc quyền

  • Khả năng tạo nội dung kỹ thuật số gốc và đóng gói nó thành NFTs

  • Trợ lý di động dựa trên AI

  • Khả năng tạo nhóm / mạng chuyên nghiệp của riêng bạn

  • Các kênh và công cụ tương tác để giao tiếp và cộng tác với cộng đồng các thành viên Yolllo có cùng chí hướng

  • Chương trình giới thiệu và khách hàng thân thiết độc quyền dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp

  • Hệ thống thanh toán bao gồm thẻ ghi nợ Yolllo