Yolllo Strategy. Roadmap

Zakłada jednoczesną realizację 3 horyzontów planowania według modelu Delta:

1 horyzont

2020-2022

2020
Marzec 2020
Covid-19 - stworzyliśmy pomysł,by pomagać ludziom, którzymuszą zmienić swój zawódoffline na online, cel:stworzenie zawodu przyszłości
Pre-seed
wybraliśmy drogę samofinansowania (bootsprap)
Kwiecień 2020
opracowaliśmy koncepcję projektu, wybraliśmy amerykańską jurysdykcję
Kwiecień - Wrzesień 2020
hipotezy, badaliśmy rynek, szkic Legal Opinion
2021
Luty 2021
finalization of the project concept:products and services, the logic of theirinteraction, financial model, studyingmarket and competitors, drawing up adevelopment plan, and preparing for launch
Seed
If necessary - found investors, self-financing model (bootstrap) was chosen
Kwiecień 2021
części składowe produktów NFT, Social Platform, tokenomiki
Czerwiec 2021
prace nad Worldwide Payment System “Yo Pay”
Lipiec 2021
opracowaliśmy branding i pozycjonowanie, opracowaliśmy strategię Yolllo Ecosystem
Sierpień 2021
przeanalizowaliśmy rynek, konsumentów, konkurentów i opracowaliśmy strategię marketingową, a także: prezentację pomysłu, prezentację marketingową, dashboard Yolllo Enterpreneur
Wrzesień 2021
opracowaliśmy strategię w zakresie sprzedaży i komunikacji, opis oferty standardowej i biznesowej

2nd horyzont

2021-2025

Wrzesień 2021
rozpoczęliśmy opracowywanie Yolllo Business, Yolllo CRM, Vividly Academy
Październik 2021
opracowaliśmy program lojalnościowy premium, który daje możliwość zarabiania 3000$/mies.
Listopad 2021
rozpoczęliśmy opracowywanie Yolllo Business, Yolllo CRM, Vividly Academy
Grudzień 2021
nieoficjalna premiera Yolllo Business. Wydarzenie Friends & Family w Miami, 17 grudnia
Grudzień 2021
zakończyliśmy logo Yolllo CRM
2022
Styczeń 2022
opracowaliśmy Happiness
Luty 2022
przetestowaliśmy Yolllo CRM
Luty 2022
przeprowadziliśmy pomyślną prezentację Yolllo Business w Salt Lake City, Utah, rozpoczęliśmy kampanię reklamową Yolllo Business
Marzec 2022
uruchomienie Yolllo CRM
Kwiecień 2022
przeprowadziliś my 1 Główny Kongres Międzynarodowy dla Partnerów Yolllo w Meksyku
Maj 2022
zakończyliśmy prototyp Vividly Academy
Czerwiec 2022
przetestowaliś my Vividly Academy
Sierpień 2022
udana premiera MVP (prototyp) Happiness
Wrzesień 2022
zakończyliśmy Prototyp Yolllo (MPV) (stworzono działający model, posiadający podstawowe funkcje dla rozwiązywania problemów i zaspokojenia potrzeb potencjalnego klienta)
Październik 2022
The Alpha version of Yolllo was ready (the prototype was tested, room for improvement was revealed, the prototype was implemented, where necessary, additions were made)
Listopad 2022
zakończono wersję Beta Yolllo (w czasie tego testowania zebraliśmy opinie i sugestie niewielkiej grupy użytkowników/klien tów)
Grudzień 2022
Uruchomienie Yolllo Social
Social Platform Growth Stage
2023
Styczeń 2023
rozpoczęliśmy kampanię reklamową Yolllo Social Platform
Luty 2023
przestestowaliśmy Happiness
Marzec 2023
udana premiera Happiness
Kwiecień 2023
przeprowadziliśmy 2 Główny Kongres Międzynarodowy dla Partnerów Yolllo
Wrzesień 2023
rozszerzyliśmy programy edukacyjne Vividly Academy (nowe kursy, mentorzy, zaktualizowane aplikacje)
2023
stworzyliśmy, na podstawie efektów całego roku, 100 000 nowych miejsc pracy w ekosystemie Yolllo. Otworzyliśmy 20 biur na całym świecie
Grudzień 2023
przeprowadziliśmy sesję strategiczną w zakresie wyników działań, przeanalizowaliśmy trendy, zaktualizowaliśmy strategię (w ra
Expansion Stage
2024
Kwiecień 2023
przeprowadziliśm y 3 Główny Kongres Międzynarodowy dla Partnerów Yolllo
Maj 2024
rozpoczęliśmy opracowywanie Artificial Intelligence – automatyczne rozpoznawanie treści i wypłat Royalty za dochody z praw autorskich
Wrzesień 2024
rozszerzyliśmy programy edukacyjne Vividly Academy (nowe kursy, mentorzy, zaktualizowane aplikacje)
2024
łącznie w tym roku stworzyliśmy 500 000 nowych miejsc pracy na platformie Yolllo, otworzyliśmy przedstawicielstwa w 50 krajach świata
2025
Styczeń 2025
rozpoczęliśmy M&A strategy (połączenie bibliotek treści): opracowaliśmy partnerstwa, stworzyliśmy część techniczną
Kwiecień 2025
4 Główny Kongres Międzynarodow y dla Partnerów Yolllo
Maj 2025
rozpoczęliśmy opracowywanie Artificial Intelligence – automatyczne rozpoznawanie treści i wypłat Royalty za dochody z praw autorskich
Październik 2025
Artificial Intelligence Testing
2025
na koniec roku stworzyliśmy 1 000 000 nowych miejsc pracy na świecie, otworzyliśmy biura w 100 krajach świata

3rd horyzont

2025-2027

2025
Listopad 2025
przygotowaliśmy firmę do przeprowadzenia IPO (stworzenie zespołów, partnerstwo z bankierami inwestycyjnymi, opracowaliśmy biznesplan, prospekt emisyjny, przygotowaliśmy się
Styczeń 2026
udane uruchomienie Artificial Intelligence – automatyczne rozpoznawanie treści i wypłat Royalty za dochody z praw autorskich
Luty 2026
zawarto umowy partnerskie i o współpracy z wiodącymi bibliotekami treści
Maj 2026
due diligence, przeprowadziliśmy audyt raportów finansowych, ekspertyzy prawne, technologiczne i marketingowe w celu przeprowadzenia IPO przez firmę
Kwiecień 2026
Held the 5th Main International Congress of Yolllo Partners
Wrzesień 2026
R&D focus: badamy trendy przyszłosci i zarabiamy na tym, nie straćcie swojego momentu możliwości zarabiania z nami
Październik 2026
Increased investment attractiveness and reorganized the company to do an IPO
2027
Kwiecień 2027
przeprowadziliś my 6 Główny Kongres Międzynarodow y dla Partnerów Yolllo
Maj 2027
przeprowadziliśmy road show w celu przeprowadzenia IPO przez firmę
Październik 2027
The company does IPO (initial public offering)