Yolllo Strategy. Roadmap

Zahrnuje souběžnou realizaci 3 plánovacích horizontů podle modelu Delta

1. horizont

2020-2022

2020
Březen 2020
covid 19 -zrodila se idea o pomoci lidem, kteří potřebují změnit offline profese na on-line, cíl: vytvořit profesi budoucnosti
Pre-seed
zvolili jsme cestu samofinancování (bootsprap)
Duben 2020
vyvinuli jsme koncepci projektu, zvolili jsme americkou jurisdikci
Duben - Září 2020
prověřili jsme hypotézy, studovali trh, draft Legal Opinion
2021
Únor 2021
dokončili jsme koncepci projektu: produkty a služby, logiku jejich vzájemné činnosti, finanční model, studovali jsme trh a konkurenty, sestavili jsme plán rozvoje a připravili ke spuštění
Seed
v případě potřeby - našli jsme investory, zvolili model samofinancování (bootsprap)
Duben 2021
propracovali jsme součásti projektů NFT, Social Platform, tokenomiky
Červen 2021
dokončili jsme práci na Worldwide Payment System “Yo Pay”
Červenc 2021
vyvinuli jsme branding a umístění, rozpracovali strategii Yolllo Ecosystem
Srpen 2021
analyzovali jsme trh, spotřebitele, konkurenty a rozpracovali marketingovou strategii, jakož i: pitch deck, prezentaci, marketingovou prezentaci, Yolllo Enterpreneur dashboard
Září 2021
vyvinuli jsme strategii prodejů a komunikace, popis standardních a obchodních nabídek

2. horizont

2021-2025

Září 2021
zahájili jsme vývoj Yolllo Business, Yolllo CRM, Vividly Academy
Říjen 2021
vyvinuli jsme prémiový program loajálnosti, který dává možnost vydělávat $3000/měsíc
Listopad 2021
zahájili jsme vývoj Yolllo Business, Yolllo CRM, Vividly Academy
Prosinec 2021
neoficiální spuštění Yolllo Business. Friends & Family akce v Miami, 17.
Prosinec 2021
prosince dokončili jsme protokol Yolllo CRM
2022
Leden 2022
vyvinuli jsme Happiness
Únor 2022
otestovali jsme Yolllo CRM
Únor 2022
vykonali jsme úspěšnou prezentaci Yolllo Business v Salt Lake City, Yuta, zahájili jsme reklamní kampaň Yolllo Business
Březen 2022
spuštění Yolllo CRM
Duben 2022
konal se 1. Hlavní mezinárodní kongres partnerů Yolllo v Mexiku
Květen 2022
dokončili jsme protokol Vividly Academy
Červen 2022
otestovali jsme Vividly Academy
Srpen 2022
úspěšné spuštění MVP (prototyp) Happiness
Září 2022
dokončili jsme Prototyp Yolllo (MPV) (byl vytvořen pracovní model, který má zvláštní funkce pro řešení problémů a uzavření potřeb potencionálního klienta)
Říjen 2022
The Alpha version of Yolllo was ready (the prototype was tested, room for improvement was revealed, the prototype was implemented, where necessary, additions were made)
Listopad 2022
dokončena Beta verze Yolllo (během takového testování jsme shromáždili názory a přání nevelké skupiny uživatelů/klientů)
Prosinec 2022
opening of the Startup Stage/launch of the Yolllo
Social Platform Growth Stage
2023
Leden 2023
"zahájili jsme reklamní kampaň Yolllo Social Platform"
Únor 2023
"otestovali jsme Happiness"
Březen 2023
úspěšné spuštění Happiness
Duben 2023
"konal se 2. Hlavní mezinárodní kongres partnerů Yolllo"
Září 2023
rozšířili jsme školící programy Vividly Academy (nové kurzy, mentoři, aktualizace aplikace)
2023
podle ročních výsledků jsme vytvořili 100,000 nových pracovních míst v ekosystému Yolllo. Otevřeli jsme 20 kanceláří po celém světě
Prosinec 2023
Held a workshop based on past experience, analyzed trends, updated the strategy (if necessary)
Expansion Stage
2024
Duben 2023
konal se 3. Hlavní mezinárodní kongres partner Yolllo
Květen 2024
zahájili jsme vývoj Artificial Intelligence - automatické rozeznávání kontentu a platby Royalty z příjmu autorského práva
Září 2024
rozšířili jsme školící programy Vividly Academy (nové kurzy, mentoři, aktualizace aplikace)
2024
podle ročních výsledků jsme vytvořili 100,000 nových pracovních míst na platformě Yolllo, otevřeli jsme nová zastoupení v 50 zemích světa
2025
Leden 2025
zahájili jsme M&A strategy (spojení knihoven kontentu): propracovali jsme partnerství, rozpracovali technickou část
Duben 2025
4. Hlavní mezinárodní kongres partnerů Yolllo
Květen 2025
zahájili jsme vývoj Artificial Intelligence - automatické rozeznávání kontentu a platby Royalty z příjmu autorského práva
Říjen 2025
Artificial Intelligence Testing
2025
podle ročních výsledků jsme vytvořili 1,000,000 nových pracovních míst, otevřeli jsme nové kanceláře ve 100 zemích světa

3. horizont

2025-2027

2025
Listopad 2025
připravili jsme společnost pro vstup na IPO (zformovali jsme týmy, partnerství s investičními bankéři, vyvinuli jsme byznys plán, prospekt emise, připravili jsme se na výběr místa)
Leden 2026
úspěšné spuštění Artificial Intelligence - automatické rozpoznávání kontentu a platby Royalty z příjmu autorského práva
Únor 2026
uzavření partnerství a spolupráce předních existujících knihoven kontentu
Květen 2026
due diligence, byl proveden audit finančních výkazů, právní, technologická a marketingová expertíza pro vstup společnosti na IPO
Duben 2026
5. Hlavní mezinárodní kongres partnerů Yolllo
Září 2026
R&D focus: following the future trends and making money from them, do not miss your chance to earn with us
Říjen 2026
"zvýšili jsme investiční atraktivitu a reorganizovali jsme společnost pro vstup na IPO"
2027
Duben 2027
konal se 6. Hlavní mezinárodní kongres partenerů Yolllo
Květen 2027
konala sa road show pre vstup spoločnosti na IPO
Říjen 2027
společnost vstoupila na IPO (prvotní umístění akcií)